Testing

Neuropsychologisch onderzoek, tests voor ADHD, autisme, psychologische onderzoek, persoonlijkheids- en intelligentieonderzoek

186743-wppsi.jpg

Intelligentie-onderzoek

Van alle leeftijden kunnen wij de intelligentie meten. We gaan met de klassieke intelligentietesten WPPSI, WISC en WAIS het totale I.Q. na. 


We bepalen ook meer specifieke aspecten, zoals het numerieke en de ruimtelijke intelligentie.

Wij voorzien voor de afname 1 uur.


Kostprijs: 125 Euro

Persoonlijkheidsonderzoek

Door een test af te nemen krijgen wij een foto van de aspecten van uw persoonlijkheid. 


Er bestaan verschillende persoonlijkheidstesten die elk andere accenten leggen. Er zijn de meer klinische testen, zoals een MMPI-II en de persoonlijkheidstesten voor in de alledaagse situatie (NEOPI-R).


We benaderen persoonlijkheid zowel als een dynamisch iets als een statisch iets. We maken met een onderzoek een foto van de trait- en state-situatie.

Kostprijs: 170 Euro of 85 Euro/sessie

afbeelding persoonlijkheid.png
autisme.PNG

Autisme-onderzoek

Door een screeningstest af te nemen en daarna een autisme test gaan we autisme na. We stellen de diagnose op basis van de DSM-V criteria. 

Het stellen van een diagnose kan de moeilijkheden die u ervaart in het dagelijks leven een stuk draaglijker maken. 

Een diagnose biedt u de kans om meer inzicht te krijgen in de stoornis. Zodat u daarna dan de ervaren problemen beter zal kunnen plaatsen.


Het biedt u ook de mogelijkheid om het beeld dat sommige anderen van u kunnen hebben, beter te begrijpen. Nadien zal u dan assertiever kunnen reageren in de omgang met anderen.

Kostprijs: 2 sessies aan 85 Euro/sessie

ADHD-onderzoek

We screenen op ADHD en nemen een reeks testen af: een achtergrondgesprek, interview, zelf-rapportage vragenlijst en een concentratietest.


Een diagnose heeft het voordeel dat alle kennis die bij zo'n diagnose hoort, toegankelijk wordt. Het kan deel maakt uitmaken van een aanvaardingsproces. 


De resultaten van het onderzoek passen binnen het multidisciplinair onderzoek bij ADHD. 

Kostprijs: 2 sessies aan 85 Euro/sessie

adhd test.PNG