top of page

FAQ

Heeft u terugbetaling op het tarief?

Wij raden u aan om bij de eerste sessie uw mutualiteit te vermelden, en dan kunnen we u vertellen hoeveel terugbetaling u krijgt. We kunnen alvast zeggen dat de doorsnee mutualiteit 20% terugbetaald.
Wij verwijzen ook naar de nuttige links op de pagina over, waar u de links naar de mutualiteiten kan vinden.

Welke technieken gebruikt u bij de behandeling?

In de eerste plaats kan u ruimte krijgen om over uw gedachten, emoties en inzichten te reflecteren, advies te vragen, te vertellen, ... .
We gebruiken gedrags-cognitieve psychologie. Hierbij hanteren we de verschillende generatie therapieën. Met de eerste generatie bieden we gedragstherapie aan. De tweede generatie gebruiken we om de cognitieve benadering te integreren. Van de derde generatie ontlenen we de Attachment and commitment benadering, dialectische gedragstherapie en mindfulness based therapie. 
Oplossingsgerichte en motivationele technieken introduceren we waar nodig. 
Wij gebruiken geen Freudiaanse of Jungiaanse analysetechnieken.

Verder gebruiken we voor relatietherapie technieken uit de systeemtherapie, waaronder de contextuele therapie, de gedragscognitieve psychotherapie en de narratieve psychotherapie.

Hoe lang duurt een therapiesessie?

Een therapiesessie duurt 45 minuten.

Wat is het tarief voor de psychische begeleiding?

Individuele psychische begeleiding:
65 Euro
Relatietherapie: 75 Euro

Welke betaalmiddelen zijn er?

Betaling kan cash, met een QR-code of via instant overschriiving. De betaling gebeurt altijd tijdens de afspraak zelf. 

Wat met afwezigheid op afspraken?

Bij afwezigheid op een afspraak zonder een week op voorhand te verwittigen, zal een kost aangerekend worden van 65 Euro. Gelieve uw afwezigheid tijdig te laten weten. 

Terugbetaling voor studenten

Studenten kunnen bij aanvraag terugbetaling krijgen van de UGent en de Hogeschool. Elke aanvraag wordt apart behandeld door deze instanties.

Wat is het tarief voor de testing bij volwassenen?

  • ADHD                                     - testing en verslag  230 Euro

  • Autismespectrumstoornis        - testing en verslag 230 Euro

  • Persoonlijkheidsonderzoek     - testing en verslag 230 Euro

  • IQ-test                                         - Testing en verslag  200 Euro

Wat is het tarief voor de testing bij kinderen?

  • ADHD                                             - testing (vanaf 3jr) , interview leerkracht en verslag  250 Euro

  • Autismespectrumstoornis        - testing (vanaf 2jr), interview leerkracht en verslag 250 Euro

  • IQ-test  (vanaf 2jr 11m)                        - Testing en verslag  155 Euro

bottom of page