Team

Try. Try again. Fail, try better.

Met ons team staan wij klaar om te helpen. Wij werken samen om kwalitatief betere begeleidingen te kunnen doen.

 

Annelies Vekeman

Zij werkte als psychologe in het Medisch Sociaal Opvangcentrum te Gent. Momenteel werkt zij als afdelingspsycholoog in een psychiatrisch ziekenhuis (OLV Brugge) op een opname – en behandelafdeling voor mensen met een verslavingsproblematiek. Naast de psychotherapeutische begeleiding van patiënten staat zij ook in voor de coaching van de therapeuten van de afdeling.

Annelies volgde tevens een opleiding Integratieve Psychotherapie aan de Universiteit Antwerpen. Deze psychotherapie opleiding leunt aan bij haar manier van werken, namelijk het steeds afstemmen van de therapie naar jouw persoonlijk verhaal en jouw moeilijkheden. 

Mensen kunnen bij haar terecht voor

  • Levensvragen.

  • Traumaverwerking

  • Werkproblemen

  • Emotionele problemen

  • Verslavingsproblematiek

  • Rouwverwerking

  • Doelgroep: volwassenen en jongvolwassenen.

Telefoonnummer: 0486/44.07.09

 

Frederik kochuyt

Een gekwalificeerde professional die voor u klaarstaat

Hij is klinisch psycholoog, bedrijfspsycholoog , familiaal bemiddelaar, psychodiagnosticus en tabakoloog. Hij werkt volgens drie peilers: cognitief gedragsmatige, systemische en ontwikkelingsgerichte psychotherapie. In het verleden werkte hij op de acute dienst van het ziekenhuis AZ Alma Eeklo en was hij freelance werker voor gezondheidspreventieprojecten. Naast therapeutische begeleidingen stond hij ook in voor coaching van therapeuten in preventieprojecten.

Doelgroep: mensen met angstproblemen, stemmingsstoornissen, burnout, ontspanningsproblemen, verslaving, trauma's, eetstoornissen, laag zelfbeeld, suïcidegedachten- en/of plannen, psychische kwelling en mensen bij wie een vermoeden is van dementie.

Methoden: gesprekstherapie en testing

Testing: voor intelligentie, ADHD, psychiatrische diagnostiek en neuropsychologisch bilan.

Contact: 0486/44.07.09 (evt. boodschap laten op de voicemail).

​Email: Frederik.kochuyt@hotmail.com

 

Nicolas Rouselle

Hij heeft een master klinische psychologie optie gedrags- en cognitieve psychologie. Hij heeft ervaring binnen de tweedelijnszorg waar hij psycholoog is over afdelingen heen. 
Doelgroep: Angst- en stemmingsstoornissen, lichte en matige psychische problemen.
Methode: Gesprekstherapie
Contact: 0486/44.07.09

 

Sylvie Cuvelier

Zij heeft een master klinische psychologie optie gedrags- en cognitieve psychologie (1ste, 2de en 3de generatie) en heeft ervaring binnen de tweedelijnszorg,waar zij afdelingspsycholoog is met mensen met een algemene pychische problematiek. 

Doelgroep: Angst- en stemmingsstoornissen, lichte en matige psychische problemen.

Methode: Gesprekstherapie

Contact: 0486/44.07.09

 

0486/ 44.07.09

©2019 by psygroep psychologenpraktijk.