psycholoog gent
 
Werken op zich gaat beter als er een aantal waarden opgesomd worden die weergeven hoe wij denken en werken. Alle mensen waarmee wij werken, artsen en patiënten zullen ons zo leren kennen.


Kwaliteit
Wij vinden kwaliteit van het werk belangrijk. Als psycholoog of seksuoloog hebben wij de verantwoordelijkheid om patiënten op de juiste manier te helpen. Een advies dient gefundeerd te zijn op psychologische kennis. De kwaliteit bestaat erin dat de interventies naast hun directe toepasbaarheid, wetenschappelijke evidentie hebben.Openheid
Openheid is een werkwaarde. Openheid betekent dat wij onbevoordeeld luisteren naar de mensen. Er is respect voor wat iedereen doet en laat. Mensen kunnen zichzelf zijn. Daarnaast is openheid de veelheid aan ideeën die wij hebben in de behandeling. Dit is één van de sterke persoonskenmerken die wij hebben en is bij ons sterk ontwikkeld. Betrokkenheid
Betrokkenheid bij de patiënten is een werkwaarde van onze beroepen. Wij helpen iedereen en doen dit met een hart. Onze empathie is sterk ontwikkeld. Interventies zijn er op gericht patiënten te helpen.

Kwaliteit
image-180586-kwaliteit_familie.jpg
Openheid
image-180587-openheid_kinderen.jpg
Betrokkenheid

image-180588-betrokkenheid_volwassen.jpg
     Wat kunnen we voor jou doen?
Kwaliteit

Gediplomeerd
Wij beschikken over de gepaste kennis. Een psycholoog bij psygroep heeft het juiste diploma behaald.

Up-to-date
Wij houden onze kennis up-to-date door deelname aan symposia en het lezen van vaktijdschriften. 

Evidence based
Onze technieken zijn gebaseerd op wetenschappelijke evidentie. Wij vinden evidence based technieken ook in de praktijk het efficiëntst. Grote meta-analyses uit de meest genoemde tijdschriften geven ons de beste technieken. 

​Openheid

Veelheid aan ideeën
Een kenmerk van onze psychologen is dat we open zijn. We hebben een groot aantal technieken ter beschikking en we willen een oplossing op maat. Verschillende opties worden dus aangeboden.

​Respect
We gaan respectvol om met elke mens, jong en oud. Er is begrip voor de waarden en normen van iedereen. 

Diversiteit
Mensen van verschillende culturen kunnen behandeld worden. Wij hebben respect en tact voor elke cultuur. 


Betrokkenheid

Engagement
We gaan met elke patiënt een werkrelatie aan en doen ons best om te helpen. Wij bieden hulp met een hart.

Empathie
Empathie is een werkinstrument om de werkrelatie te bevorderen. We zijn er met hart en ziel voor de patiënt. 

Verbondenheid
We gaan de familiale, gezins- en relationele banden na. Op deze manier leren we elkaar beter kennen en weten we wat er niet gaat. 


     Wat kunnen we voor jou doen?​
​Onze aanmeldingen
Van alle aanmeldingen hebben 35% van de mensen een depressie, 13% heeft een afhankelijkheidsproblematiek, 13% heeft levensvragen, 8% doet een rookstop, 8% heeft een psychose, 8% heeft een rouwproblematiek, 8% heeft angsstoornissen en 3% heeft nah. De mensen komen niet bepaald voor een specifiek probleem bij ons, ze komen bij ons omdat ze een psychisch probleem hebben. De reden van deze verdeling van de problematiek is dat het voorkomen van de verschillende psychische problemen bij ambulante hulpzoekers zo verdeeld is. Laat het ons weten!

psychotherapie gent